CÙNG NHAU VẬN HÀNH THÔNG SUỐT           

HOTLINE: 0903.043.707
BÁO GIÁ 0

Arcanol Multitop

  1 ₫

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  BÁO GIÁ

  Loại dầu gốc: Dầu tổng hợp một phần
  Độ nhớt của dầu gốc ở 40 ° C: 82 mm ^ 2 / s
  Độ nhớt của dầu gốc ở 100 ° C: 12,5 mm ^ 2 / s
  Nhiệt độ hoạt động: -50 .. +140 ° C
  Nhiệt độ giới hạn liên tục: 80 ° C
  Loại chất làm đặc: Xà phòng Lithium
  Tính nhất quán (lớp NLGI): 2
  Tỉ trọng: 0,90 kg / dm ^ 3
  Giới hạn tốc độ n * dm: 800000 mm / phút
  Vòng bi, con lăn hình trụ
  Giới hạn tốc độ n * dm: 350000 mm/phút
  Các loại vòng bi,, con lăn
  (không dành cho con lăn hình trụ hướng trục và con lăn hình cầu hướng trục)
  Kích cỡ: 1kg
  Loại thùng chứa: lon


  Loại dầu gốc: Dầu tổng hợp một phần

  Độ nhớt của dầu gốc ở 40 ° C:  82  mm ^ 2 / s

  Độ nhớt của dầu gốc ở 100 ° C: 12,5  mm ^ 2 / s

  Nhiệt độ hoạt động:  -50 .. +140  ° C

  Nhiệt độ giới hạn liên tục:  80  ° C

  Loại chất làm đặc: Xà phòng Lithium

  Tính nhất quán (lớp NLGI):  2

  Tỉ trọng:  0,90  kg / dm ^ 3

  Giới hạn tốc độ n * dm: 800000  mm / phút

  Vòng bi, con lăn hình trụ

  Giới hạn tốc độ n * dm: 350000  mm/phút

  Các loại vòng bi,, con lăn

  (không dành cho con lăn hình trụ hướng trục và con lăn hình cầu hướng trục)

  Kích cỡ: 1kg

  Loại thùng chứa: lon