CÙNG NHAU VẬN HÀNH THÔNG SUỐT           

HOTLINE: 0903.043.707
BÁO GIÁ 0

Arcanol temp90

  1 ₫

  Option not available

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  BÁO GIÁ

  Loại dầu gốc: dầu khoáng
  Độ nhớt của dầu gốc ở 40 ° C: 148 mm ^ 2 / s
  Độ nhớt của dầu gốc ở 100 ° C: 15,5 mm ^ 2 / s
  Nhiệt độ hoạt động: -40 .. +160 ° C
  Nhiệt độ giới hạn liên tục: 90° C
  Loại chất làm đặc: Polycarbamide
  Độ đặc (lớp NLGI): 3
  Tỉ trọng: 0,90 kg / dm ^ 3
  Giới hạn tốc độ n * dm: 700000 mm / phút (Ổ bi, ổ lăn hình trụ)
  Giới hạn tốc độ n * dm; 250000 mm / phút (Các ổ lăn khác, không dành cho ổ lăn hình trụ hướng trục và ổ lăn hình cầu hướng trục)
  Quy cách: lon 1kg
  Loại dầu gốc: dầu khoáng

  Độ nhớt của dầu gốc ở 40 ° C: 148  mm ^ 2 / s 

  Độ nhớt của dầu gốc ở 100 ° C: 15,5  mm ^ 2 / s

  Nhiệt độ hoạt động: -40 .. +160  ° C 

  Nhiệt độ giới hạn liên tục: 90° C 

  Loại chất làm đặc: Polycarbamide

  Độ đặc (lớp NLGI): 3

  Tỉ trọng: 0,90  kg / dm ^ 3 

  Giới hạn tốc độ n * dm: 700000  mm / phút (Ổ bi, ổ lăn hình trụ)

  Giới hạn tốc độ n * dm; 250000  mm / phút  (Các ổ lăn khác, không dành cho ổ lăn hình trụ hướng trục và ổ lăn hình cầu hướng trục)

  Quy cách: lon 1kg